facebook
Personel
Robert Sokołowski Piotr Niewczas Anna Resmer
lekarz weterynarii
specjalista chirurgii weterynaryjnej
w zawodzie od 1991r.
głównie zajmuje się ortopedi±, chirurgi± i okulistyk±
lekarz weterynarii
specjalista chorób małych zwierz±t
w zawodzie od 1995r.
chirurg i internista z wieloletnim do¶wiadczeniem, prowadzi leczenia onkologiczne
lekarz weterynarii
w zawodzie od 1998r.
Pani doktor jest internistk± oraz zajmuje się leczeniem gryzoni 
Katarzyna Orlikowska Jacek Holas Katarzyna Siemczyk
lekarz weterynarii
w zawodzie od 2014r. 
w klinice głównie zajmuje się internistyk±
oraz leczeniem gryzoni
lekarz weterynarii
w zawodzie od 2012r.
lekarz internista z zamiłowaniem do diagnostyki obrazowej
lekarz weterynarii
w zawodzie od 2014r.
w klinice zajmuje się internistyk± i dermatologi±
Marta Tarczyńska Iwona Kruzel Elżbieta Pietrzak
mgr inż. zootechniki, technik weterynarii
w zawodzie od 2007r.
asystentka lekarza, sprawuje opiekę nad pacjentami szpitala, zajmuje się diagnostyk± laboratoryjn± oraz obsług± klienta
mgr inż. zootechniki, technik weterynarii, groomer
w zawodzie od 2012r.
asystentka lekarza, sprawuje opiekę nad pacjentami szpitala, zajmuje się diagnostyk± laboratoryjn± oraz obsług± klienta
mgr inż. zootechniki, technik weterynarii, groomer
w zawodzie od 2015r.
asystentka lekarza, sprawuje opiekę nad pacjentami szpitala, zajmuje się diagnostyk± laboratoryjn± oraz obsług± klienta